ŚWIĘTO SZKOŁY: 20.04.2002

Na tej stronie możecie obejrzeć fotoreportaż z naszego święta, połączonego z nadaniem sztandaru.

8:30
Kabaret "s-Trup" i teatr "Paradoks"


Poniżej zwycięzcy Konkursu Wiedzy o Patronie i Regionie, od prawej:
Przemek Lech (I), Michał Sidorowicz (II), Ula Żynda (III), Karol Poddubik (III), Adrian Stępniak (III).10:27

10:28

10:29

10:30Pani dyrektor Maria Chludzińska wita gości.Goście, goście, goście...


Wciągnięcie flagi na maszt.


Występ artystyczny w wykonaniu naszej młodzieży przygotowanej przez panią Jolantę Subocz..


Poczet sztandarowy Gimnazjum czeka "w pogotowiu".


Całą uroczystość przestać w takiej postawie, to sztuka.


Kompania honorowa węgorzewskiej Jednostki Wojskowej.


Odczytanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Węgorzewo Władysława Anchima
Aktu ufundowania sztandaru.Podpisywanie Aktu ufundowania sztandaru
(na zdjęciu kolejno: Senator Wiesław Pietrzak...

...i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agata Gilon).


Przybicie do sztandaru przez sponsorów gwoździ honorowych
(w imieniu Rady Pedagogicznej czyni to pani Grażyna Poddubik).


Nabożeństwo połączone z poświęceniem sztandaru
(kapłani: ksiądz dziekan proboszcz prałat Józef Pietruszka,
ksiądz proboszcz Piotr Mazurek i ksiądz Krzysztof Bogdański) .

Przekazanie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania sztandaru.


Przejęcie sztandaru przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Ciborskiego z rąk rodziców chrzestnych (pani Herty Andrulonis i senatora Wiesława Pietrzaka) .
Pani dyrektor Maria Chludzińska przyjmuje sztandar z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Prezentacja sztandaru.


Przekazanie sztandaru uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu
(w składzie: Żaneta Gajewska, Justyna Słoboda, Przemek Cabaj)Przedstawiciele społeczności szkolnej składają ślubowanie na sztandar.
Pani Grażyna Cieślik, pan Janusz Ryłło,

pan Jacek Paluch i Agata Gilon.


Życzenia składają: Burmistrz Miasta i Gminy Węgorzewo Władysław Anchim...


...goście z Rotenburga ......Starosta Powiatu Węgorzewo Jerzy Litwinienko...


...i wielu, wielu innych.12:30. Koniec części oficjalnejA potem dyrekcja szkoły zabiera Radę Pedagodgiczną w...

..."podróż za dwa uśmiechy".


Po drodze rodzice chrzestni sztandaru częstują ich tortem.

Zdjęcia wykonał: Jerzy Zinkiewicz

Powrót na początek strony