Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
tab - tabulacja

table - tabela

take - brać

tall - wysoki

target - cel

task - przedsięwzięcie

tell - mówić

template - wzornik, szablon

temporary - tymczasowy

terminate - zakończyć

than - niż

that - tamten, że

then - wtedy

therefore - dlatego, zatem

these - te

third - trzeci

those - tamte

though - mimo, iż

three - przez

tilde - znak

title - tytuł, zatytułować

toggle - przełączać

too - zbyt (np. długi), również

top - górna krawędź ekranu, początek pliku

total - całkowity

trace - ślad

trackball - kula

transfer - transmisja

tree - drzewo

triple - potrójny

triple - potrójny

try - próbować

turbo - większa szybkość komputera

turn on/off - włączyć/wyłączyć

type - drukować, typ

typical - typowy

      Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko