Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
pack - upakować

page - strona

pagination - numerowanie stron

panel - panel, okienko

paragraph - akapit

parallel - równoległy

parity - parzystość

part - część

particularly - szczególnie

paste - wkleić

path - ścieżka

pattern - wzór, wzorzec

period - okres

peripherals - urządzenia peryferyjne

permanent - stały

permitted - zezwolenie

pick - wybrać

picture - obrazek

pipe - strumień danych

pixel - punkt na ekranie

place - umieścić

please - prośba

plot - rysunek, rysować

plotter - urządzenie rysujące

plug - wtyczka

point - punkt

position - pozycja

possible - możliwy

prepare - przygotować

press - nacisnąć

previous - poprzedni

primary - podstawowy, pierwotny

print out - drukować

printer - drukarka

priority - priorytet

processor - procesor

produce - wytwarzać

progress - postęp

prompt - znak zachęty

proper - właściwy

properly - właściwie

property - własność

provide - zapewnić

pull - ciągnąc

purpose - cel

push - pchać

put - umieścić, wysłać (dane)

put - wysłać dane

     Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko