Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
made - wykonany

mail - komunikat, list

main - główny

maintain - utrzymywać, prowadzić

make - wykonywać, zrobić, stworzyć

make - zrobić, wykonać, utworzyć

manual - podręcznik

many - wiele

margin - margines

mark - zaznaczyć

master - główny, nadrzędny

match - odpowiednik, pasować

matrix - macierz

may - móc

mean - znaczyć, mieć znaczenie

memory - pamięć

menu - zestaw możliwości do wyboru

merge - dołączyć, spleść

message - komunikat, wiadomość

might - móc by

miscellaneous - rozmaity

missing - brakujący

mistake -błąd

mode - tryb pracy

monochrome - jednobarwny

more - więcej

most - najwięcej

motion - ruch, przesunięcie

mouse - mysz

move - poruszać, przenieść

moveable - ruchomy

movement - ruch

multiple - wielokrotny

must - musieć

     Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko