Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
each - każdy

edge - krawędź

edit - redagować

either - albo

else - w przeciwnym przypadku

enable - włączyć

end - koniec

enhancement - rozszerzenie

enough - wystarczająco

enter - wprowadzić, wejść

entire - cały

environment - otoczenie, środowisko

EPROM - pamięć stała programowalna

erase - usunąć

error - błąd

escape - uciekać, zaniechać

even - parzysty

exact - dokładny

example - przykład

exceed - przekraczać

exception - wyjątek

exchange - wymieniać

executable (exe) - wykonywalny

execute - wykonać

exist - istnieć

exit - wyjście

expand - rozwinąć, rozszerzyć

expect - oczekiwać

export - wysłać dane

extend - rozszerzać

extension - rozszerzenie

external - zewnętrzny

  Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko