Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
daisy-wheel printer - drukarka rozetkowa

dark - ciemny

dash - kreska pozioma

data - dane

data processing - przetwarzanie danych

database - baza danych

decimal - dziesiętny

decrease - zmniejszyć

default - domniemany, domyślny

define - definiować

degree - stopień

delay - zwłoka, opóźnienie

delete - usunąć

denied - odmówiony, wzbroniony

density - gęstość

describe - odpisywać

description - opis

design - projekt, projektować

desire - życzyć sobie

destination - cel, miejsce

detail - detal, szczegół

determine - wyznaczyć

device - urządzenie

different - różny, odmienny

digit - cyfra

digital - cyfrowy

direct - bezpośredni

direction - kierunek

directory (dir) - kartoteka, katalog

disable - wyłączyć

disallow - nie pozwalać

disk - dysk

diskcomp - porównanie zawartości dwóch dyskietek

diskcopy - kopiowanie z jednej dyskietki na drugą

diskette - dyskietka

display - wyświetlić

divide - podzielić

done - wykonane

dot - kropka, znak

double - podwójny

draft - szkic

drive - stacja dysków

driver - program sterujący urządzeniem

duplicate - wykonać kopie

during - podczas

  Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko