Zadania egzaminacyjne

Powrót   

 
 1. Jacek i Paweł zbierają znaczki. Jacek ma o 30 znaczków więcej niż Paweł. Razem mają 350 znaczków. Ile znaczków ma Paweł?                  A. 145      B. 160      C. 190    D. 205

 1.  Paweł kupił australijski znaczek i 3 znaczki krajowe. Każdy znaczek krajowy kosztował tyle samo. Za wszystkie znaczki zapłacił 16zł. Ile kosztował znaczek australijski, jeśli był pięciokrotnie droższy niż znaczek krajowy?                                                                                A.4zł       B.10zł       C.12zł       D.13zł

 2. Marta i Jacek wyjeżdżając na wycieczkę rowerową, spotkali się w połowie od swoich miejsc zamieszkania oddalonych o 8m.Marta jechała ze średnią szybkością 16km/h, a Jacek 20km/h.Marta wyjechała z domu o godz.1400  . O której godzinie wyjechał Jacek, jeśli na miejsce spotkania dotarł o tej samej godzinie co Marta?                                                                                                                                     A.1353       B.1357       C.1403        D.1412

 3. Podczas pobytu w miejscowości górskiej Adam wypożyczył narty w wypożyczalni SUPER, a Bartek w wypożyczalni EXTRA.

   

  Wypożyczalnia SUPER Cena za wypożyczenie nart 10zł i dodatkowo 5zł za każdą godzinę używania.
  Wypożyczalnia EXTRA Cena za wypożyczenie nart 18zł i dodatkowo 3zł za każdą godzinę używania.

   Koszt wypożyczenia nart w obu firmach będzie taki sam, jeżeli chłopcy będą używać nart przez:                                                                    A.4 godziny     B.6 godzin     C.8 godzin    D.10 godzin

 4. Do pracowni komputerowej zakupiono 8 nowych monitorów i 6 drukarek za łączną kwotę 9400 zł. Drukarka była o 300 zł tańsza niż monitor. Cenę monitora można obliczyć, rozwiązując równanie:                                                                                                                     A. 8x + 6(x +300) = 9400      B. 8x + 6(x - 300) = 9400       C. 8(x - 300) + 6x = 9400    D. 8(x + 300) + 6(x - 300) = 9400

 5. Prostopadłościenne akwarium, w którym Marek hoduje rybki, ma wymiary 5 dm, 8 dm, 6 dm. Marek wlewa do niego wodę przepływającą przez kran z szybkością 8 dm3 na minutę. Do jakiej wysokości woda w akwarium będzie sięgać po 10 minutach. Zapisz obliczenia.
 6. Marcin przebywa autobusem ? drogi do jeziora, a pozostałą część piechota. Oblicz odległość między domem Marcina a jeziorem, jeżeli trasa, którą przebywa pieszo, jest o 8 km krótsza niż trasa, którą przebywa autobusem.

  Informacja do zadań 8 i 9

  Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.

                      proc1.jpg (5331 bytes)

 7. Ile procent uczniów głosowało na Adama?                                   A. 25            B.  20             C.  10             D. 80

 1. Jaka część uczniów głosowała na Agatę?

  1. Mniej niż ? ogółu
  2. Mniej niż 1/3 ogółu, ale więcej niż ? .
  3. Więcej niż 1/3, ale mniej niż 2/5 ogółu
  4. Więcej niż 2/5 ogółu.
 1.   Jajo strusie jest około 3 razy dłuższe od jaja kurzego. Jeśli założyć, że żółtka tych jaj mają kształt kul podobnych w skali 3:1, to żółtko w strusim jaju ma objętość większą niż żółtko w jaju kurzym:                                                                                                                               A. 27 razy   B. 9 razy    C. 6 razy     D. 3 razy

 1.   Pan Jan wpłacił 1200 zł do banku Fortuna, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 8 proc. W stosunku rocznym. Ile wyniosa odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Janowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek 20%?
 2.    Ewa usiadła na ławce w odległości 6 m od domu Adama. Odbity od kałuży słoneczny promień poraził ją w oczy. To Adam z okna swego pokoju przesłał Ewie "zajączka". Oblicz na jakiej wysokości Adam błysnął lusterkiem, jeśli promień odbił się  w odległości 0,75 m od Ewy, a jej oczy znajdowały się na wysokości 1 m nad ziemią. Zrób rysunek pomocniczy.

 3.    W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45 m3 ziemi, z której usypano kopiec w kształcie stożka. Jego pole podstawy jest równe 54 m . Oblicz wysokość kopca, pamiętając, że objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości. 

 4.   Cena pewnego towaru po podwyżce o 20% wynosi 240 zł. Jaka była cena tego towaru przed podwyżką?

 5. Jakim procentem tygodnia są 2 dni?
 6. Za trzy pierwsze miejsca w konkursie przewidziano następujące nagrody: encyklopedię, słownik i album, które kosztowały łącznie 190 zł. Cena słownika była o 1/3 niższa niż cena encyklopedii, a cena albumu o 1/3 niższa niż cena słownika cena encyklopedii jest równa:                A. 30 zł   B.   60 zł   C. 90 zł   D. 120 zł

 7. Pewien pan wziął z banku pożyczkę na pół roku w wysokości 5 tys. zł. Po tym czasie do banku zwrócił 5200zł. Jakie było roczne oprocentowanie kredytów w tym banku?

 8. Zmieszano 16 kg cukierków w cenie po 12 zł za kilogram i 5 kg cukierków w cenie po 15 zł za kilogram. Jaka powinna być cena kilograma tej mieszanki?

 9. Na polakierowanie 1m podłogi zużywa się 0,25 kg lakieru. Trzeba polakierować podłogę o wymiarach 4m na 3,5 m. Czy wystarczą dwie puszki lakieru o łącznej masie 3 kg netto?
 10. Klomb w kształcie koła o średnicy 11 metrów obsadzono kwiatami po jego obwodzie na szerokości 1 metra w kierunku wnętrza koła. Ile sadzonek wykorzystano, jeżeli na1 metr kwadratowy powierzchni sadzono ich 20?
 11. W wycieczce autokarowej wzięli udział mężczyźni, kobiety i dzieci. Mężczyźni stanowili 30% wszystkich uczestników wycieczki, kobiety - 50%, a dzieci było ośmioro. Ile osób wzięło udział w wycieczce?
 12. W hotelu pod włóczykijem jest 150 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych i trzyosobowych. Pokoi jednoosobowych jest 12, a stosunek pokoi dwuosobowych do trzyosobowych wynosi 4:5. Ile  jest w tym hotelu pokoi dwuosobowych, a ile trzyosobowych?

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 03.11.2004r. G.Pieciun