Zadania powtórzeniowe z działu "Wielokąty i okręgi" - kl.II

Powrót   

 

Zadania na ocenę dopuszczającą:

 1. Skonstruuj okrąg opisany na trójkącie ostrokątnym, rozwartokątnym i prostokątnym.
 2. Narysuj dowolny trójkąt rozwartokątny. Skonstruuj okrąg wpisany w ten trójkąt.
 3. Skonstruuj styczną do okręgu w danym punkcie P.
 4. W okrąg o promieniu 5 cm wpisz sześciokąt foremny.
 5. Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat o boku 6 cm.

 

Zadania z zakresu podstawowego:

 1. Skonstruuj okrąg o promieniu 3 cm styczny do danej prostej w punkcie P.
 1. Skonstruuj ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o promieniu 4 cm.
 1. Jaką miarę ma kąt wewnętrzny dziewięciokąta foremnego.
 1. Ile osi symetrii ma siedmiokąt foremny. Czy ma on środek symetrii.
 1. Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 6 i 8.
 1. W trójkąt równoramienny ABC, w którym kąt przy podstawie AB ma miarę 40°, wpisano okrąg o środku O. Oblicz miarę kata AOC.                                                                                                                                                                               

 

Zadania z zakresu ponadpodstawowego:

 1. Oblicz długość okręgu opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 9 cm.
 1. Jeden z kątów pewnego trapezu wpisanego w okrąg ma miarę 70°. Oblicz miary pozostałych kątów tego trapezu.
 1. Jakie pole ma trójkąt prostokątny równoramienny wpisany w okrąg o promieniu 12 cm?
 1. Okrąg o promieniu 2 cm jest wpisany w trójkąt prostokątny. Punkt styczności dzieli przeciwprostokątną na odcinki 4 cm i 6 cm. Oblicz obwód i pole tego trójkąta.
 1. Oblicz pole sześciokąta foremnego opisanego na okręgu o promieniu 8 cm.
 1. Oblicz długość okręgu i pole koła wpisanego w trójkąt równoboczny o boku 6 cm.
 1. Długość okręgu opisanego na kwadracie jest równa 6?. Oblicz pole tego kwadratu.

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun