Zadania powtórzeniowe z działu "Trójkąty prostokątne" - kl.II

Powrót   

 

Zadania na ocenę dopuszczającą:

 1. Zapisz związek między długościami boków narysowanego trójkąta wynikający z twierdzenia Pitagorasa.

                tr1.JPG (4161 bytes)

 1. Sprawdź czy trójkąt o bokach 3 cm, 4 cm, 5 cm jest prostokątny.
 1. Oblicz długość nieznanego boku trójkąta.

         tr2.JPG (3835 bytes)

 1. Jaka jest odległość między punktami o współrzędnych A = (3, -2) i B = (3, 4).
 2. Oblicz przekątną kwadratu o boku długości 3 cm.

Zadania z zakresu podstawowego:

 1. Oblicz obwód prostokąta, w którym jeden z boków ma długość 5 cm, a przekątna tego prostokąta 13 cm.
 1. Oblicz obwód trapezu równoramiennego, którego podstawy mają długość 4 cm  i 20cm, długość wysokość 6 cm.
 1. Jaką długość ma odcinek AB, jeżeli A =(-1,-1)  i  B =(3,2)?
 1. Długości boków danego trójkąta są liczbami całkowitymi. Jakie długości mają boki  m, n  w narysowanym trójkącie?                                         

tr3.jpg (3260 bytes)

 1. Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku 12 cm.

Zadania z zakresu ponadpodstawowego:

 1. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w  którym AC = BC = 5 cm. Oblicz długość wysokości CD, jeżeli podstawa AB = 6 cm.
 1. W okręgu o średnicy 10 cm poprowadzono cięciwę o długości 8 cm. Oblicz odległość cięciwy od środka okręgu.
 1. Jaką wysokość ma romb o przekątnych długości 12 cm i 16 cm?
 1. Rozkładana drabina pokojowa ma długość 2,5 m. Jak szeroko trzeba rozstawić drabinę, aby sięgała ona do wysokości 2 m?
 1. Sprawdź czy trójkąt o bokach 4 cm, 5 cm, 7 cm jest trójkątem prostokątnym, ostrokątnym, czy rozwartokątnym.
 1. Oblicz obwód trójkąta ABC o wierzchołkach A = (-3,-4), B = (4,-1), C = (1,1)
 1. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 3 cm. Oblicz bok i pole tego trójkąta.
 1. Jaki obwód ma kwadrat o przekątnej długości 6 cm?
 1. Wysokość trójkąta równobocznego jest mniejsza od jego boku o 2 cm. Oblicz bok tego trójkąta.

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun