Zadania powtórzeniowe z działu "Równania i nierówności" - kl.I

Powrót   

 

Zadania na ocenę dopuszczającą:

 1. Zapisz w postaci równania:       Jeżeli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 15.

 2. Sprawdź, czy liczba  -5 spełnia równanie:            3x - 4 = -14 - x

 3. Równaniem równoważnym do równania 3(x - 1) =8  jest:

        A. 6x - 2 = 8       B.  2x + 2 = 8          C.  3x - 3 = 8         D.  4x = 8

 1. Rozwiąż równania:

  a)       2x +3 = 15

  b)        5 = -2 + x

  c)       2(x +3) = 10

 2. Do zbioru rozwiązań nierówności x - 2  > 1 należy liczba:             A.  0                 B.  4                 C.  -2               D.  -1

Zadania z zakresu podstawowego:

 1. Zapisz w postaci równania:

  a)       Jeżeli liczbę x zwiększymy dwukrotnie i dodamy do niej 3 to otrzymamy 15.

  b)       Ania ma 12 lat i pewną liczbę lalek. Na pytanie: Ile masz lalek? - odpowiedziała: Mam ich dwa razy tyle, ile wynosi ? moich lat.

  c)       Obwód = 14 cm     prostok1.jpg (15620 bytes)

 1. Rozwiąż nierówność i przedstaw jej rozwiązanie na osi liczbowej.

  a)   2x - 3 > 8

  b)    4x - 5 < 3x - 2

 1. Sznurek o długości 2 m rozcięto na dwie części, z których jedna jest o 0,4 m większa od drugiej. Oblicz długość każdej z otrzymanych części sznurka.
 1. Obwód trójkąta wynosi 21 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta, jeżeli drugi bok jest dwa razy większy od pierwszego, pierwszego trzeci o 1 cm większy od pierwszego.

Zadania z zakresu ponadpodstawowego:

 1. Zapisz w postaci równania:

  a) Ile trzeba odparować wody z 6 kg solanki o stężeniu 6%. Żeby otrzymać roztwór o stężeniu 20%?

  b) Suma cyfr liczby dwucyfrowej wynosi 9. Znajdź tą liczbę, jeżeli wiadomo, że cyfra dziesiątek stanowi 50% cyfry jedności.

  c) Obwód trójkąta wynosi 21 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta, jeżeli drugi bok jest dwa razy większy od pierwszego, pierwszego trzeci o 1 cm większy od pierwszego.

 2. Rozwiąż równanie:

  a)       8(2y -1) + 3(4-5y) = 0

  b)       2z/3 - 3z/4 - 1/6 = 1

 3. Podaj najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą nierówność:

  2x + 1 - 2x/3 > 1

 1. Pole trójkąta wynosi 47,6 dm2. Oblicz podstawę tego trójkąta, jeżeli wysokości wynosi 5,6 dm.

 1. W kinie jest jest 925 miejsc .Na balkonie są rzędy 22-osobowe, a na parterze 25-osobowe. Ile jest rzędów na balkonie, jeżeli na parterze jest o 10 rzędów mniej?
 1. Przed 10 laty ojciec był 7 razy starszy od swojego syna. Po upływie 15 lat                                 

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun