Zadania powtórzeniowe z działu "Ostrosłupy" - kl.II

Powrót   

 

Zadania na ocenę dopuszczającą:

 1. Narysuj siatkę ostrosłupa prostego o podstawie prostokąta o wymiarach 2cm i 3 cm. Krawędź boczna ma długość 4 cm.

 2.  Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 6 cm, a wysokość ściany bocznej 4 cm.

 3.  Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego trójkątnego krawędzi podstawy 4 cm, wysokość ostrosłupa wynosi 5 cm.

 4.    Ile krawędzi, ścian i wierzchołków ma ostrosłup siedmiokątny?

 5.   Zamień na litry:     4 hl              3 m3        0,7 dm3        750 cm3

 6.  Narysuj rzut równoległy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego i zaznacz w nim wysokość ostrosłupa, wysokość ściany boczne oraz kąt między krawędzią boczną a podstawą..

Zadania z zakresu podstawowego:

 1. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego pięciokątnego ma długość 2 m, a krawędź boczna 5,5 m. Oblicz łączną długość wszystkich krawędzi tego ostrosłupa.

 2.  Oblicz objętość i pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi długości  4 cm.

 3.  Oblicz wysokość ostrosłupa o podstawie kwadratu, w którym krawędź podstawy ma długość 12 cm, a krawędź boczna 10 cm.

Zadania z zakresu ponadpodstawowego:

 1. Suma długości krawędzi ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 44 cm. Krawędź podstawy ma długość 6 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni tego ostrosłupa.

 2.  Pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe 126?3, a krawędź podstawy ma długość 6. Oblicz wysokość tego graniastosłupa.

 3.  Przekątna podstawy ostrosłupa prawidłowego ma długość 10?2. Kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy ma miarę 60°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

 4.  Podstawą graniastosłupa prostego wysokości 8 jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długości 6 i 8. Oblicz obwód przekroju zawierającego najdłuższą krawędź jednej podstawy i wierzchołek kąta prostego drugiej podstawy.

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 03.11.2004r. G.Pieciun