KRZYŻÓWKI             szalony kotek.gif (28418 bytes)

Powrót   

        1                
    2                    
          3              
        4                
          5              
          6              
7                        
  8                      
    9                    
    10                    
        1                
    2                    
3                        
      4                  
      5                  
  6                      
  7                      
    8                    
    9                    
      10                  
          1              
          2              
          3              
            4            
5                        
              6          
        7                
            8            
  9                      

W odpowiednie pola wstaw odpowiedzi i odczytaj HASŁO.

 1. Jest nim bok wielokąta.
 2. Spotykają się tam dwa boki.
 3. Ma równe przekątne.
 4. Kąt jaki tworzą przekątne rombu.
 5. Czworokąt o jednej parze boków równoległych.
 6. Równoległobok o równych bokach.
 7. Równoległobok o równych kątach.
 8. Odcinek, który łączy dwa wierzchołki i nie jest bokiem wielokąta.
 9. Na nią opada wysokość.
 10. Jednostka długości.

 

W odpowiednie pola wstaw odpowiedzi i odczytaj HASŁO.

 1. Liczba całkowita dodatnia
 2. Wynik dzielenia.
 3. Wynik mnożenia
 4. Np. 25
 5. Wynik dodawania.
 6. Część całości.
 7. Liczba większa od zera.
 8. Niedokładny wynik.
 9. Liczba, która nie jest ułamkiem.
 10. Druga potęga -  inaczej.  

 

W odpowiednie pola wstaw odpowiedzi i odczytaj HASŁO.

 1. Powstaje po obrocie trójkąta prostokątnego wokół przyprostokątnej.
 2. Odległość między podstawami graniastosłupa.
 3. Jednostka objętości.
 4. Tam spotykają się dwie ściany bryły.
 5. Tam spotykają się trzy krawędzie.
 6. Wszystkie punkty jednakowo odległe od środka kuli.
 7. Figura przestrzenna.
 8. Np. bilardowa.
 9. Podstawy w graniastosłupie są ........

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun