Zadania powtórzeniowe z działu "Graniastosłupy" - kl.II

Powrót   

 

Zadania na ocenę dopuszczającą:

1. Narysuj siatkę graniastosłupa prostego o podstawie trapezu prostokątnego o podstawach długości 4 cm i  2cm oraz ramionach 1,5 cm i 2,5 cm. Wysokość graniastosłupa wynosi 3 cm.

2. Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 1,5 cm, 3 cm, 6 cm.

3. Ile krawędzi, ścian i wierzchołków ma graniastosłup ośmiokątny?

4. Zamień na litry:     4 hl              3 m3        0,7 dm3        750 cm3

5. Oblicz objętość graniastosłupa prostego , który w podstawie ma trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 cm i 6 cm, wysokość graniastosłupa wynosi 7 cm.

Zadania z poziomu podstawowego

1. Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego pięciokątnego ma długość 2 m, a krawędź boczna 5,5 m. Oblicz łączną długość wszystkich krawędzi tego graniastosłupa

2. Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 4 cm i krawędzi bocznej 8 cm.

3. Narysuj rzut graniastosłupa prawidłowego czworokątnego i zaznacz w nim kąt między przekątną tego graniastosłupa a podstawą.

4. Oblicz wysokość prostopadłościanu o podstawie kwadratu, w którym krawędź podstawy ma długość 12 cm, przekątna ściany bocznej 13 cm.

Zadania z poziomu ponadpodstawowego

1. Suma długości krawędzi graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 60 cm. Krawędź podstawy ma długość 4 cm. Oblicz objętość objętość i pole powierzchni tego graniastosłupa.

2. Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe 126\/3, a krawędź podstawy ma długość 6. Oblicz wysokość tego graniastosłupa.

3. Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest nachylona do podstawy pod kątem 30°. Krawędź podstawy ma długość 8 dm. Oblicz długość tej przekątnej i objętość graniastosłupa.

4. W części murowanej płotu należy wykonać 5 prostopadłościennych słupków o wymiarach: 40 cm, 40 cm, 160 cm. Ile sztuk cegieł potrzeba na wykonanie wszystkich słupków, jeżeli na 1 m   muru zużywa się 312 cegieł?

5. Obok domu państwa Kowalskich znajduje się basen o długości 20 m szerokości 6 m i wysokości 3 m, do którego woda doprowadzana jest dwiema rurami. W jednej z nich przepływ wody wynosi 65 l/min, a drugiej 75 l/min.Jak długo zawory obu rur muszą być otwarte, aby zbiornik został napełniony? Wynik podaj w godzinach.

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun