Zadania powtórzeniowe z działu "FUNKCJE" - kl.III

Powrót   

 

Zadania na ocenę dopuszczającą:

 1. Korzystając wykresu odpowiedz na poniższe pytania.

                      wykres1.jpg (34272 bytes)

 • Który miesiąc w Sydney był najchłodniejszy?
 • W którym miesiącu temperatury w obu miastach były podobne?
 • W których miesiącach temperatury w Tokio były wyższe niż w Sydney?
 • Jaka była największa różnica temperatur w tych miastach?
 1. Korzystając wykresu funkcji odpowiedz na pytania:

                          wykres2.jpg (16075 bytes)

 • Czy punkt o współrzędnych (-2,4) należy do wykresu funkcji?
 • Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu (2)?
 • Jakie jest miejsce zerowe tej funkcji?  
 1. Jaką wartość przyjmuje funkcja y = 2x - 3 dla argumentu  (-4)?
 2. Sporządź wykres funkcji y = -3x + 1
 3. Oblicz miejsce zerowe funkcji y = 4x - 5.
 4. Wykres funkcji y = 2x - 4 przecina oś y w punkcie:     A)  (0,2)          B)   0,4)         C)  (-4,0)      D)  (0,-4)
 5. Dopasuj określenia (RosnącaStałaMalejąca, Nieliniowa) do wzorów funkcji:  A) y = -x + 4  B)   y = 2x2 - 1   C) y = 3x +2    D)  y = 5

Zadania z zakresu podstawowego:

 1. Rozwiąż układ równań metodą graficzną:             y +1 = 2x     i     y - x = 2

 2. Oblicz dla jakich argumentów funkcja y = 2x - 5 przyjmuje wartości ujemne.

 3. Dla jakich argumentów funkcja, której wykres przedstawiono poniżej, przyjmuje wartości dodatnie?

 

                            wykres3.jpg (16170 bytes)

 1.     Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = -2x + 4 i przechodzi przez punkt A = (1,-3).

Zadania z zakresu ponadpodstawowego:

 1.   Dla jakich argumentów funkcja y = -0,5x + 2 przyjmuje wartości nie większe niż -3?

 2.  Narysuj wykres funkcji, która określona jest wzorem y = 4x - 3, a jej dziedziną jest zbiór   X =    (-1,5 ; -1 ; -0,5 ; 1 ; 2)

 1. Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = -1,4x + 2 i przechodzi przez punkt (5,-5).
 1. Znajdź wzór funkcji, której wykres przechodzi przez punkty A = (0, -2)   i B=(3, 4).
 1. Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem: y = -0,05x + 45.

  a)   Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200 km?

  b)       Jaką pojemność ma bak tego samochodu?

  c)       Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełen bak?

  d)       Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.

   

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 03.11.2004r. G.Pieciun