ZDARZYŁO SIĘ

2009/2010


WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

CZERWIEC

1.06: 27.05 odbył się Szkolny Konkurs dla klas III na najciekawszą reklamę w języku niemieckim. Wygrała grupa z klasy IIIa w składzie: Urszula Czumaj, Gabrysia Golińska, Maciek Adamcewicz.
Organizatorką konkursu była pani Beata Jankowiak.

1.06: z okazji Dnia Dziecka odbyły się imprezy sportowe.
Zawody rozgrywane były w 3 miejscach:
- siatkówka (hala)
- konkurencje lekkoatletyczne (stadion)
Wyniki:
klasy I

klasy II klasy III
- piłka nożna (boisko przy Gimnazjum)
Wyniki:


dużo więcej...

2.06: w poniedziałek 31.05 nasi uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach zorganizowanych przez nauczycieli Zespólu Szkół Zawodowych w Węgorzewie.
Wyniki konkursu przyrodniczo - geograficznego:

Wyniki konkursu ekonomicznego:

7.06: 27.05 w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Województwa Szkół Ponadpodstawowych w Lekkoatletyce. Reprezentacja Gimnazjum wróciła z dwoma medalami : złotym Łukasza Zakrzewskiego w biegu na 1000m (czas 2:44:36s) i brązowym Dawida Stecyka w biegu na 100m (11.92s).
Pozostali zawodnicy spisali się również bardzo dobrze. Natalia Kuszczak zajęła 4 miejsce w biegu na 600m z nowym rekordem szkoły 1:43:92s przegrywając brązowy medal zaledwie o 0,04s. Piewrszoklasiści poprawili swoje rekordy życiowe: Martyna Kołowerzo uzyskała czas 1:53:12s na 600 metrów, a Piotr Tyski w biegu na 1000m 3:07:23s. Serdecznie gratulujemy reprezentantom i trenerowi, panu Krystianowi Paluchowi.

8.06: społeczność naszego Gimnazjum włączyła się w akcję zbierania plastikowy nakrętek. Zebrane nakrętki są wysyłane do Giżycka, a za pieniądze z ich sprzedaży zostanie zakupiony sprzęt do transportu chorego Pawła Ościaka, który porusza się na wózku inwalidzkim, a bariera I piętra utrudnia mu życie.

9.06: odbyły się warsztaty multimedialne dla czterech klas I "Agresja a przemoc" finansowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.


więcej...

10.06: w dniach 4-7.06 w Kamionku Wielkim, w gospodarstwie pana Pawła Szymańskiego, odbyły się kolejne warsztaty plastyczne dla naszej młodzieży prowadzone przez panią Monikę Ekiert- Jezusek.


więcej...

10.06: 2.06 odbył się Szkolny Konkurs Muzyczny "Mam talent" zorganizowany przez panią Marlenę Kukier.
Wyniki:

11.06: odbył się ostatni w tym roku szkolnym koncert umuzykalniający dla klas I poświęcony piosenkom zespołu Perfect. Organizatorką imprezy była pani Marlena Kukier.

15.06: na stronie znajduje się już wykaz podręczników na przyszły rok szkolny 2010/11. Wejście- przez menu po lewej stronie.

15.06: wycieczka rowerowa grupy uczniów do Trygortu oraz spotkanie z obywatelami Niemiec w celu konwersacji w języku niemieckim. Opiekunem grupy i organizatorką "lekcji niemieckiego w terenie" była pani Beata Jankowiak.


więcej...

16.06: uczniowie Gimnazjum wraz z panią Wiolettą Balewicz zorganizowali pokaz doświadczeń chemicznych dla uczniów klasy IVc (wychowawczyni- pani Monika Zieleń) ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Patrząc na zdjęcia można wyciągnąć wniosek, że wszyscy dobrze się bawili.


więcej...

18.06 (piątek, godz. 15.00): egzamin językowy dla uczniów klas VI chcących uczęszczać do klasy "brytyjskiej".

18.06: uczniowie Gimnazjum wraz z panią Wiolettą Balewicz ponownie zorganizowali pokaz doświadczeń chemicznych. Tym razem widzami byli uczniowie klasy Ic (wychowawczyni- pani Marzena Pieczul) ze Szkoły Podstawowej Nr 2.


więcej...

19.06: wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 (możecie je znaleźć pod adresem: www.oke.lomza.com po podaniu indywidulanego hasła i kodu, które otrzymaliście od wychowawców):

Średnia województwa
- w częśći humanistycznej: 28,6
- matematyczno- przyrodniczej: 23,2
- język angielski: 28,8.

Średnia krajowa
- w częśći humanistycznej: 30,34
- matematyczno- przyrodniczej: 23,90
- język angielski: 29,88.

Wyniki naszego Gimnazjum
- część humanistyczna: 30,45 (stanin średni)
- część matematyczno- przyrodnicza: 25,57 (stanin wyżej średni)
- język angielski: 34,47.

Najwyższe wyniki z trzech części uzyskali:

21.06: ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych.

22.06: klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

23.06 : odbyło się posiedzenie komisji przyznającej "Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe".

Lista osób, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za II półrocze r.szk. 2009/2010

Pieniądze są do odbioru przez rodziców od czwartku, 24.06, od godz. 12.00 po okazaniu dowodu osobistego, w sekretariacie szkoły.

23.06: Bal Gimnazjalny. Na początku był polonez...


więcej...
potem tańce...


więcej...
potem zdjęcia klasowe...


więcej...
i znowu tańce:)


więcej...

24.06: 15.06 odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Komisja w składzie: Joanna Dyczewska, Jarosław Paszkiewicz po sprawdzeniu testów wiedzy, ocenie prac multimedialnych, zadań z wiedzy o zabytkach architektury europejskiej, znajomości sztuki kulinarnej wyłoniła zwycięzców:24.06: rostrzygnięty zostal Szkolny Konkurs Fotograficzny dla klas III "Moja droga do szkoły" zorganizowany przez panią Monikę Ekiert- Jezusek. Wyniki:

25.06 (piątek): uroczyste zkończenie roku szkolnego.

• klasy I


więcej...

• klasy II i III

W trakcie apelu przyznano kolejny tytuł "Przyjaciela Gimnazjum". Otrzymał go Radny Rady Miejskiej w Węgorzewie Jakub Senderak, fundator pieniężnego stypendium dla ucznia, który otrzymał najwyższe wyniki potwierdzone na egzaminach zewnętrznych. W tym roku stypendystą został Igor Ilasz z klasy IIIa.


więcej...
Na koniec odbyła się jeszcze ostatnia sesja zdjęciowa klas III.


więcej...


Uwaga!
W bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
Termin kiermaszu:

Uwaga uczniowie klas VI

• Egzamin z języka angielskiego do klasy "brytyjskiej" odbędzie się 18.06 (piątek) o godzinie 15.00

• Terminy mierzenia mundurków :


Przychodząc na przymiarkę należy dokonać wpłaty za kamizelkę z logo (50 zł)

• W podaniu o przyjęcie do Gimnazjum (termin składania 4-14.05.2010r.) należy umieścić następujące informacje:
• Do podania należy dołączyć zgodę rodziców na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych. Odpowiedni druk otrzymają dzieci od wychowawców w szkole podstawowej. Podania bez wypełnionej deklaracji o przetwarzaniu danych nie będą przyjmowane.

Powrót na początek strony